Croatian English Italian

Vidno polje statičko - Oktopus

   

 

                                                                     vidno-polje-staticko

VIDNO POLJE STATIČKO - OCTOPUS

Vidno polje koje se izvodi statičkom metodom je u potpunosti automatizirana sa naprednom „software" tehnologijom koja pruža široku, preciznu i ranu dijagnostiku oštećenja vidnog polja. Izuzetno je vrijedna pretraga vidne funkcije kod čitavog niza bolesti vidnog puta, no ponajviše se koristi za dijagnostiku i praćenje glaukoma, upala i vaskularnih bolesti vidnog živca (optički neuritis, ishemijska optikoneuropatija) te kompresivnih bolesti mozga. Vidno polje u našoj Poliklinici opremljeno je programom za precizno praćenje oštećenja vidnog polja koji omogućava liječniku informacije o uspješnosti terapije za pojedinog pacijenta koji boluje od glaukoma.

 

KAKO SE IZVODI PRETRAGA VIDNOG POLJA OKTOPUS ?

Pretraga se izvodi u zatamljenoj prostoriji. Pacijent je u sjedećem položaj te ispituje jedno pa drugo oko. Za čitavo vrijeme pretrage, oko koje se ispituje fiksira u točku koja se nalazi ravno ispred njega, dok se u isto vrijeme na različitim mjestima u vidnom polju pojavljuju svjetleće točke. Kada pacijent primijeti „svjetleću točku" stiska gumb koji nalazi u njegovoj ruci. Ovisno o bolesti radi koje se vidno polje izvodi pretraga traje od 10 do 30 minuta.

 

CIJENA VIDNOG POLJA

Vidno polje statičko - automatizirano (Octopus)                                                                                               400,00

 

 

                                                dogovorite