Croatian English Italian

Fluoresceinska angiografija (FAG) snimanje krvnih žila oka

 

                                                                    fag

 

FAG je pretraga s kojom se dobiva uvid u stanje krvnih žila na pozadini oka. Najčešće se izvodi radi evaluacije dijabetičkih promjena (dijabetička retinopatija i dijabetički makularni edem), uveitisa (upale srednje očne ovojnice) i degeneracija i ostalih bolesti makule (žute pjege).

 

KAKO SE IZVODI FLUORESCEINSKA ANGIOGRAFIJA - FAG ?

U venu se injucira fluorescein, te se posebnom kamerom snimaju krvne žile i njihovo propuštanje.
Pretraga traje 5-10 minuta. Nakon 45 minuta izvadi se braunila koja je služila za uvođenje fluoresceina te se pacijent ukoliko se osjeća dobro otpušta kući. S obzirom da je fluorescein tvar koja može izazvati alergijske reakcije on se s oprezom daje koda alergičara i asmatičara, te pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega budući da fluorescein metabolizira bubrezima.
Prije izvođenja samog zahvata pacijent mora potpisati „Informirani pristanak" u kojem su detaljnije objašnjeni svi rizici pretrage.

 

CIJENA FAG-a

Fluoresceinska angiografija                                                                                                                             700,00

 

 

                                                   dogovorite