Croatian English Italian

PHD

                                                     

                                                               phd

 

PHD – PATOHISTOLOŠKA ANALIZA

Za većinu se promjena na vjeđama sa većom ili manjom sigurnošću može tvrditi da se radi o dobroćudnoj ili zloćudnoj pojavi, no u slučajevima kada to nije slučaj mora se pristupiti odstranjenju promjene i njezinoj histološkoj analizi.

KAKO SE IZVODI ZAHVAT ?

Prilikom zahvata anestezira se koža oko kožne promjene koja se kirurški odstrani. Ovisno o veličini promjene koja se odstranjuje i mjestu na kojem se nalazi rana se spaja šavima koji se odstranjuju nakon 7-10 dana ili se ostavlja da cijeli sama.