Croatian English Italian

Očni tlak

 ocni tlak 1

ocni tlak 2 

 

Povišeni očni tlak (glaukom) i dalje jedan od zastupljenijih uzroka gubitka vida. Glavni razlog, zašto je tome još uvijek tako, leži u činjenici da glaukom kod večine pacijenata NE UZROKUJE BOL pacijent u ranoj i uznapredovaloj fazi bolesti niti ne posumnja da boluje od glaukoma. No treba znati da određeni tipovi glaukoma (npr. glaukom zatvorenog očnog kuta) mogu izazvati bol u oku, a katkada i jake glavobolje.

S obzirom da se je naš kadar u Hrvatskoj i regiji posebno prepoznat kao vrhunski u području dijagnostike i liječenja glaukoma standard naše Poliklinike je SVAKOM korisniku usluga naše Poliklinike izmjeriti očni tlak i to BESPLATNO za vrijeme trajanja popusta.

Goldmanov tonometar još uvijek je zlatni standard u mjerenju očnog tlaka. To je bezbolna metoda uz pomoć koje se vrlo brzo i sa velikom preciznošću izmjeri očni tlak. Izvodi se tako, da se nakon ukapavanja anestetika u oko, prizma nasloni na rožnicu te se na aparatu očita vrijednost očnog tlaka.

 

 

                                                               dogovorite