Croatian English Italian

Dr. Jelena Juri Mandić

 

Dr. Juri Jelena Mandić jedan je od rijetkih specijalista oftalmologa u Hrvatskoj sa bogatim iskustvom u konzervativnom i kirurškom liječenju bolesti vjeđa, suznog sustava i očne šupljine-orbite. Zadnjih 10 godina kao zaposlenik Klinike za očne bolesti KBC Zagreb sa radnim mjestom na Zavodu za bolesti orbite i plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju oka, bavi se isključivo tom visoko specijaliziranom problematikom te obavlja godišnje oko 1000 operativnih zahvata što kroz klinički odjel,što kroz odjel za jednodnevnu kirurgiju ,te oko 2500 pregleda bolesnika upućenih iz cijele Hrvatske i regije.

Stručne i znanstvene reference:

1999-2003. Specijalizacija iz oftalmologije, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu KBC Zagreb
2003- Zavod za bolesti orbite i okuloplastičnu kirurgiju,Klinike za očne bolesti
2002-2004 Znanstveni poslijediplomski studij "Biomedicina i zdravstvo" tema doktorata "Citokinski sastav suza u bolesnika sa hipertireozom" mentor prof.dr.N.Stiglmayer
2003-2004 Subspecijalisitički " Fellowship" program, mentor prof. dr.Maarten Ph. Mourits, Orbital Center,University Hospital Utrecht, Netherlands
2009. član katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,asistent
Subspecijalizacija iz okuloplastične kirurgije 2011-
Zamjenik glavnog urednika stručnog časopisa "Ophthalmologia Croatica" 2012

15 radova u indeksiranim publikacijama, 8 radova u CC indeksiranim publikacijama, 7 u drugim indeksnim bazama, 3 poglavlja u knjigama, 44 kongresnih sažetaka.

 

                                                           dogovorite