Croatian English Italian

Dr. Krešimir Mandić

 

 

Dr. Krešimir Mandić sa matičnom ustanovom KBC Rebro specijalist je za očne bolesti sa radnim mjestom na Zavodu za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka, tako da se svakodnevnom radu bavi sa bolestima žute pjege, promjenama staklovine i perifernih dijelova mrežnice, vaskularnim oboljenjima mrežnice i bolestima žilnice. Poseban interes ima u degenerativnim promjenama žute pjege (senilna makularna degeneracija) koje i područje njegovog doktorata kao i laserskom tretiranju dijabetičkih promjenama.

Stručne i znanstvene reference :

Od 2008- 2012 specijalizacija na Klinici za očne bolesti KBC Zagreb
Od 2012. zaposlen na Odjelu za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka

3. godina poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Tema doktorske dizertacije pod nazivom „Utjecaj morfologije druza na sloj fotoreceptora kod senilne makularne degeneracije"

 

                                                 dogovorite