Croatian English Italian

Dr. sc. Krešimir Mandić

 

 

Dr.sc. Krešimir Mandić sa matičnom ustanovom KBC Rebro specijalist je za očne bolesti sa radnim mjestom na Zavodu za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka. Unazad 15 godina sa razvojem kvalitetnih OCT – a (optička koherentna tomografija) uređaja visoke razlučivosti, dijagnostika i liječenje bolesti žute pjege i drugih dijelova stražnjeg doživljavaju pravi procvat. Samim time i značajno se povećala potreba za retinolozima, tj. oftalmolozima koji se kao užom specijalnosti bave bolestima stražnjeg segmenta oka. U praksi retinolog se najčešće bavi sa liječenjem promjena uzrokovanih šećernom bolesti, degenerativnim promjenama staklovine, rupturama perifernih dijelova mrežnice, rupturama žute pjege, epiretinalnim membranama žute pjege , vaskularnim oboljenjima mrežnice i bolestima žilnice.
Dr.sc. Krešimir Mandić unutar svoje subspecijalizacije iz stražnjeg segmenta oka poseban interes ima u dijagnostici i liječenju degenerativnih promjena žute pjege (senilna degeneracija makule) koje su i područje njegovog doktorata.
Osim konzervativnog liječenja bolesti stražnjeg segmenta oka koje uključuje laserski tretman i davanje injekcija u oko ( Avastin, Lucentis, Eylea) dr.sc. Krešimir Mandić suvereno izvodi i operacije na prednjeg segmentu oka koje uključuju operaciju sive mrene          (katarakte) i operacije duplikature spojnice (pterigij)
Osim i operacija prednjeg segmenta oka dr.sc. Mandić izvodi i kirurške operacije pars plana vitrektomije tj. kirurške zahvate na stražnjem dijelu oka radi niza bolesti kao što su : ablacije retine (odignuća mrežnice), krvarenja u staklovinu, operacije, ruptura žute pjege, operacije epiretinalnih membrana i operacija komplikacija nastalih kod operacije sive mrene. Te operativne zahvate izvodi u svojoj matičnoj ustanovi KBC Zagreb (Rebro).


Stručne i znanstvene reference :

2008- 2012 specijalizacija na Klinici za očne bolesti KBC Zagreb
2012. zaposlen na Odjelu za bolesti i kirurgiju stražnjeg segmenta oka
2012 - vanjski suradnik dodiplomske nastavi na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2016-2018 sudjeluje kao podistraživač u Harrier studiji u ispitivanju učinkovitosti lijeka alfibercepta (Eylea) za liječenja senilne degeneracija makule
2016. sudjeluje kao podistraživač u ispitivanju ranibizumaba (Lucentis) kod djece koje boluju od prematurne retinopatije
2017.g doktorat pod naslovom „Utjecaj morfologije druza na sloj fotoreceptora kod senilne makularne degeneracije"
2017. Dobitnik nagrade SOE ( Europsko udruženje oftalmologa) za najbolji poster retinološke sekcije.
2018.g uži specijalist iz stražnjeg segmenta oka
Redoviti aktivni sudionik na kongresima Hrvatskog oftalmološkog društva
Autor u 16 znanstvenih radova, od toga 6 u „Curreent Contentus „

 

 

 

                                                 dogovorite