Croatian English Italian

Vidno polje Optopol 1000 PTS

 vidno polje optopol 1000 PTS 1 vidno polje optopol 1000 PTS 2 

 

Vidno polje Optopol 1000 PTS moderno je automatizirano vidno polje sa naprednom „software" tehnologijom koja pruža široku, preciznu i ranu dijagnostiku oštećenja vidnog polja. Izuzetno je vrijedna pretraga vidne funkcije kod čitavog niza bolesti vidnog puta, no ponajviše se koristi za dijagnostiku i praćenje glaukoma, upala i vaskularnih bolesti vidnog živca te kompresivnih bolesti mozga.

Također ovo vidno polje opremljeno je programom za precizno praćenje oštećenja vidnog polja koji omogućava liječniku informacije o uspješnosti terapije za pojedinog pacijenta koji boluje od glaukoma.