Croatian English Italian

Cijene

 

 

1.  PREGLEDI

 

1.1.     Kompletan opći oftalmološki pregled

           70,00 eura  (525,00 kn)

1.2.     Kontrolni pregled

           40,00 eura  (300,00 kn)

1.3.     Pregled subspecijalista (drugo mišljenja)

           100,00 eura (753,00 kn)

 1.4.    OCT stražnjeg segmenta

           70,00 eura (525,00 kn) 

 1.5.    Kontrolni OCT stražnjeg segmenta

           55,00 eura (414,00 kn)

 1.6.    Mjerenje očnog tlaka (Goldman)

           20,00 eura  (150,00 kn)

 1.7.    Gonioskopija - analiza očnog kuta

           20,00 eura  (150,00 kn)

1.8.     Vidno polje Octopus (statičko)

           55,00 eura (414,00 kn)

 1.9.    Biometrija i keratometrija, IOL Master, mjerenje duljine oka i zakrivljenosti rožnice

           30,00 eura (226,00  kn)

 1.10.  Proštrcavanje suznih kanalića (odrasli)

           30,00 eura  (226.00kn)

1.11.   Schirmer test I i II - mjerenje količne suza

           15,00 eura (113,00 kn)

1.12.   Pregled fundusa (očne pozadine) sa lećom od 90 D

           50,00 eura ( 376,00 kn)

 1.13.  Pahimetrija – mjerenje debljine rožnice

           30,00 eura (226,00 kn)

1.14.   Fotografija očne pozadine

           30,00 eura  (226,00 kn) 


2.  VJEĐE

 

2.1.     Odstranjivanje ječmenca (hordeolum, halacion)

            150,00 eura (1.130,00 kn)

2.2.     Odstranjiivanje malih tumora bez potrebe za rekonstrukcijom

            200,00 eura  (1.500,00 kn)

2.3.     Jednostavno odstranjenje tumora vjeđe pune debljine

            350,00 eura  (2.635,00 kn)

2.4.     Složeno odstranjenje tumora vjeđe pune debljine sa rekonstrukcijom

            800,00 eura (6.024,00 kn)

2.5.     Ektropij – izvrtanje vjeđe

            600,00 eura  (4.518,00 kn)

 2.6.    Entropij – uvrtanje vjeđa

            600,00 eura  (4.518,00 kn)

2.7.     Ptoza- spuštena vjeđa

            800,00 eura (6.024,00 kn)

2.8.     Retrakcija –odviše podignuta vjeđa (kod bolesti štitnjače)

           1.100,00 eura (8.283,00 kn)

2.9.1.  Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka bez ugradnje zlatnog utega

           700,00 eura  (5.271,00kn)

2.9.2.  Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka sa ugradnjom zlatnog utega

           1.000,00 eura (7.530,00 kn)

2.10.1 Blefaroplastika  gornje  vjeđe - odstranjivanje viša kože jedne vjeđe

           550,00 eura (4.142,00 kn)

2.10.2. Blefaroplastika donje vjeđe - odstranjivanje viška kože  jedne vjeđe 

            550,00 eura  (4.142,00 kn)

2.11.1. Aplikacija botulinum toksina

            60 eura (452,00 kn)

2.11.2. Botulinum toksin aplikacija  radi spazma 

            300,00 eura (2.260,00 kn)

2.12.    Podizanje obrve jedne strane

            550,00 eura (4.142,00 kn)

2.13.    PHD analiza

            70,00 eura (528,00 kn)

2.14.    Aplikacija depo- medrola

            40,00 eura (301,00 kn)

 2.15.   Odstranjivanje ksantelazme (žute nakupine kolesterola) jedne vjeđe

            300,00 eura (2.259,00 kn)

 2.16.   Elektroepilacija

            150,00 eura (1.130,00 kn)

2.17.    Privremena tarzorafija

            150,00 eura (1.129,00 kn)

 2.18.   Trajna tartorafija

            200,00 eura  (1.506,00 kn)

2.19.     Filer 1 ml

             450,00 eura  (3.389,00 kn)

2.20.     Lateral tarsal strip (zatezanje vanjskog očnog kuta )

              500 eura (3.750,00 kn)

2.21      Sekundarna rekonstrukcija (ponovan kirurški zahvat na vjeđama)

              2000,00 eura (15.000,00 kn)

 

 

3. SUZNI SUSTAV

 

3.1.    Sondiranje suznih puteva kod djece (+ opća anestezija)

          600,00 eura (4.518,00 kn)

3.2.    Dakriocistorinostomija sa ugradnjom silikonskog stenta

           1.100,00 eura (8.283,00 kn)

3.3.    Konjunktivodakriocistorinostomija sa ugradnjom Jonesove tube

          1.600,00 eura  (8.735,00 kn)

3.4.    Rekonstrukcija suznih puteva nakon ozljede (ugriz psa, prometne nesreće) sa ugradnjom silikonskog stenta

          1.600,00 eura (12.048,00 kn)

3.5.    Ugrađivanje privremenih zatvarača suznih točkica kod suhog oka

          300,00 eura (2.259,00 kn)

3.6.    Ugrađivanje trajnih zatvarača suznih točkica kod suhog oka

          400,00 eura (3.012,00 kn) 

3.7.    Proširivanje suznih puteva+ugradnja SRS-a

           550,00 eura (4.142,00 kn)

3.8.    Operacije na suznoj žlijezdi (podizanje,ciste,biopsija)

           550,00 eura (4.142,00 kn)

3.9     SRS ugradnja

           450,00 eura (3.375,00 kn)

 

 

4. OČNA ŠUPLJINA (ORBITA)

 

4.1.    Biopsija tumora orbite

          550,00 eura (4.142,00 kn)

4.2.    Dekompresija očne šupljine kod bolesti štitnjače (jedna strana)

          1.400,00 eura (10.542,00 kn)

4.3.    Operacija dermoidne ciste

           550,00 eura (4.142,00 kn)

 4.4.    Ugradnja silikonske kuglice u anoftalmičnu orbitu

           1.400,00 eura (10.542,00 kn)

 4.5.   Evisceracija sa ugradnjom silikonske kuglice

           1.600,00 eura (12.048,00 kn)

 4.6.    Enukleacija sa ugradnjom silikonske kuglice

           2.000,00 eura (15.060,00 kn)

 4.7.    Egzenteracija +tkivna obloga

           2.300,00 eura (17.319,00 kn)

 4.8.    Ugradnja tkivnih ekspandera kod djece bez oka

           1.600,00 eura (12.048,00 kn)

 

 

5. ROŽNICA, SPOJNICA

 

5.1.    Pterigij – prerastanje spojnice preko rožnice (bez transplantacije spojnice)

          350,00 eura  (2.626,00 kn)

 5.2.   Pterigij - prerastanje spojnice preko rožnice (sa transplantacijom spojnice)

          600,00 eura  (4.518,00 kn) 

 5.3.   Simblefaron - sraštavanje spojnice

          300,00 eura (2.259,00 kn)

 5.4.   Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona

          20,00 eura (151,00 kn)

 5.5.   Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona i bevacizumaba

          250,00 eura (1.883,00 kn)

5.6.    Odstranjenje rožničnih šava

          80,00 eura (602,00 kn)

 5.7.   Konjuktivoplastika

          550,00 eura (4.142 kn)

 5.8.   Jednostavno odstranjenje tumora rožnice /spojnice ( bez rekonstrukcije)

          350,00 eura (2.636,00 kn)

 5.9.   Složeno odstranjenje tumora spojnice ( sa rekonstrukcijom spojnice)

          800,00 eura (6.024,00 kn)

5.10.  Aplikacija mitomicina

          400,00 eura  (3.012,00 kn)

5.11.  Odstranjivanje stranog tijela rožnice

          60,00 eura (452,00 kn)

5.12.  PHD

          70,00 eura  (527,00 kn)

 

 

7. OPERACIJE SIVE MRENE

 

7.1.   Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne leće

           1.200,00 eura   (9.036,00 kn)

7.2.   Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne asferične leće

            1.400,00 eura   (10.542,00 kn)

7.3.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne torične leće

            1.600,00 eura  (12.048,00 kn)

7.4.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom multifokalne (Panoptix) / Vivity  leće

            2.100,00 eura   (15.813,00 kn)

7.5.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom torične multifokalne multifokalne (Panoptix) / Vivity  leće

            2.200,00 eura  (16.566,00 kn)

7.6.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom Eyhance leće 

            1.600,00 eura   (12.048,00 kn)

7.7.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom Eyhance torične  leće

            1.700,00 eura   (12.801,00 kn)

7.8.    Fakoemulzifikacija sa ugradnjom Symfony  leće

            1.900,00 eura   (14.307,00 kn)

7.9.    Fakoemulzifikacija sa ugradnjom Symfony torične leće

            2.000,00 eura (15.506,00 kn)

 7.10. Klasičnom metodom sa ugradnjom tvrde monofokalne intraokularne leće

             800,00 eura   (6.024,00 kn)

 7.11  YAG kapsulotomija

            100,00 eura (753,00 kn)

 

 

 

 

8. GLAUKOM

 

8.1.    SLT trabekuloplastika

           100,00 eura   (753,00 kn)

8.2.    YAG iridotomija

           100,00 eura   (753,00 kn)

8.3.    Iridektomija

           350,00 eura   (2.636,00 kn)

8.4.    Operacija glaukoma trabekulektomijom

            1.000,00 eura  (7.530,00 kn)

 8.5.   Operacija glaukoma ugradnjom shunta

           1.600,00 eura  (12.048,00 kn)

 8.6.    Operacija sive mrene i glaukoma (fakotrabekulektomija)

            2.000,00 eura  (15.506,00 kn)

 8.7.    Operacija sive mrene i glaukoma sa ugradanjom valvule/shunta

            2.400,00 eura   (18.072,00 kn)

8.7.    Iridoplastika

            100,00 eura  (753,00 kn)

8.8.    Pahimetrija

           20,00 eura (151,00 kn)

8.9.    Needling sa 5 fluor uracilom            

            350,00 eura (2.635,00 kn)

 

 

 

9. POZDINA OKA (DIJABETES, MAKULA)

 

9.1.    Fotokoagulacija mrežnice po tretmanu

           100,00 eura   (753,00 kn)

 9.2.   Parabulbarna aplikacija Kenaloga (triamcinolon)

            50,00 eura    (376,00 kn)

 9.3.    Intravitrealna aplikacija Kenaloga (triamcinolon)

            100,00 eura   (753,00 kn)

 9.4.    Intravitrealna aplikacija Avastina (bevacizumab)

            220,00 eura   (1.656,00 kn)

9.5.    Intravitrealna aplikacija Lucentis (ranibuzumab)

           880,00 eura  (6.626,00 kn)

 9.6.    Intravitrealna aplikacija Eylea (alfibercept)

           920,00 eura (6.928,00 kn)

 9.7.    Intravitrealna aplikacija Ozurdexa (deksametazon)

           1.300,00 eura (9.789,00 kn)

9.8.    Intravitrealna aplikacija Beovue (brolucizumab)

           900,00 eura (6.777,00 kn)

9,9     Intravitrealna aplikacija Vabysmo (faricimab)

          900,00  eura ( 6.777,00 kn)

 

 

10. OSTALI ZAHVATI

 

 

10.1.    Prednja vitrektomija

              1.100,00 eura  (8.283,00 kn)

10.2.    Repozicija intraokularne leće

              400,00 eura   (3.012,00 kn)

10.3.    Ispiranje lećnih masa

               500,00 eura   (3.765,00 kn)

10.4.    Eksplantacija intraokularne leće

               900,00  eura (6.777,00 kn) 

10.5.    Sekundarna ugradnja intraokularne leće

              600,00 eura   (4.518,00 kn)

10.6.    Biopsija temorale arterije

              600,00  eura   (4.518,00 kn)

10.7.      Iris retraktori

              300,00  eura  (2.259,00 kn)

10.8.      Limblana relaksirajuća incizija

              150,00 eura (1.129,00 kn)