Croatian English Italian

Cijene

 

1. Pregledi

1.1.       Kompletan opći oftalmološki pregled  400,00
1.2.       Kontrolni pregled
 250,00
1.3        Pregled subspecijalista prednjeg segmenta i glaukoma  500,00
1.4.       Pregled subspecijalista okuloplastične kirurgije 500,00
1.5.       Kontrolni pregled subspecijalista
300,00
1.6        OCT stražnjeg segmenta
500,00
1.7.       Kontrolni OCT stražnjeg segmenta 400,00
1.8.       Mjerenje očnog tlaka (Goldman)*
*100,00
1.9.       Gonioskopija - analiza očnog kuta
150,00
1.10.     Vidno polje statičko
400,00
1.12.1.  Bris spojnice/rožnice oka na bakterije ili gljive
200,00
1.13.2.  Bris spojnice oka na klamidiju
300,00
1.12.3.  Bris spojnice/rožnice oka na akantoamebu –PCR metoda
300,00
1.12.4.  Bris spojnice oka citološko-alergološki
300,00
1.13.     Kornealna topografija – pregled zakrivljenosti rožnice
 150,00
1.14.     Biometrija oka UZV- scan -mjerenje duljine oka
150,00
1.15.     Biometrija IOL master -mjerenje duljine oka
150,00
1.16.     Proštrcavanje suznih kanalića (odrasli)
200,00
1.17.     Schirmer test I i II - mjerenje količne suza
75,00
1.18.     Pregled očne pozadine (90 D leća)
300,00
1.19.     Pahimetrija – mjerenje debljine rožnice
200,00
1.20.     Fluoresceinska angiografija (FAG) snimanje krvnih žila oka
 700,00
1.21.     Fotografija očne pozadine
 150,00
1.22.     UZV oka
250,00
1.23.     Pregled anesteziologa
400,00
1.24.     Uzimanje brisa 400,00
1.25      Konzilijarni pregled (pregled radi drugog mišljenja) 700,00

* za vrijeme trajanja popusta uz korištenje bilo koje od naših usluga, mjerenje intraokularnog
tlaka (Goldman) za vrijeme akcije je besplatno

 

 

2. Vjeđe

2.1.       Odstranjivanje ječmenca (hordeolum, halacion)  1.100,00
2.2.       Odstranjiivanje malih tumora bez potrebe za rekonstrukcijom +PHD 1.500,00
2.3.       Jednostavno odstranjenje tumora vjeđe pune debljine+PHD 2.300,00

2.4.       Složeno odstranjenje tumora vjeđe sa rekonstrukcijom+PHD

6.000,00
2.5.       Ektropij – izvrtanje vjeđe 4.500,00
2.6.       Entropij – uvrtanje vjeđa 4.500,00
2.7.       Ptoza- spuštena vjeđa 6.000,00
2.8.       Retrakcija –odviše podignuta vjeđa (kod bolesti štitnjače) 8.000,00
2.9.1.    Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka bez ugradnje zlatnog utega 5.000,00
2.9.2.    Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka sa ugradnjom zlatnog utega 7.500,00
2.10.     Blefaroplastika - odstranjivanje viša kože (po vjeđi) 4.000,00
2.11.1.  Aplikacija botoksa u vanjske očne mišiće i vjeđu kod bolesti štitnjače 300,00
2.11.2.  Estetska aplikcija botoks aplikacija 150,00
2.11.3.  Aplikacija botoksa radi blefarospazma i hemifacijalnog spazma 200,00
2.11.4.  Jedinica botox-a 40,00
2.12.     Podizanje obrve jedne strane 4.000,00

2.13.1   PHD analiza

500,00

2.13.2   Imunohistologija analiza

700,00
2.14.     Aplikacija depo- medrola 150,00
2.15.     Odstranjivanje ksantelazme (žute nakupine kolesterola) jedne vjeđe  2.000,00
2.16.     Elektroepilacija 1.000,00
2.17.     Privremena tarzorafija 1.000,00
2.18.     Trajna tartorafija 1.200,00
2.19.     Filer  3.200,00

 

 

3. Suzni sustav

3.1.  Sondiranje suznih puteva kod djece (+ opća anestezija)
4.000,00
3.2.  Dakriocistorinostomija sa ugradnjom silikonskog stenta 8.000,00
3.3.  Konjunktivodakriocistorinostomija sa ugradnjom Jonesove tube 12.000,00

3.4.  Rekonstrukcija suznih puteva nakon ozljede(ugriz psa, prometne nesreće)

        sa ugradnjom silikonskog stenta 

12.000,00
3.5.  Ugrađivanje privremenih zatvarača suznih točkica kod suhog oka 2.000,00
3.6.  Ugrađivanje trajnih zatvarača suznih točkica kod suhog oka  3.000,00
3.7.  Proširivanje suznih puteva+ugradnja SRS-a 4.000,00
3.8.  Operacije na suznoj žlijezdi (podizanje,ciste,biopsija) 4.000,00

 

 

4. Očna šupljina

4.1.  Biopsija tumora orbite 2.000,00
4.2.  Dekompresija očne šupljine kod bolesti štitnjače (jedna strana) 10.000,00
4.3.  Operacija dermoidne ciste 4.000,00
4.4.  Ugradnja silikonske kuglice u anoftalmičnu orbitu 10.000,00
4.5.  Evisceracija sa ugradnjom silikonske kuglice 12.000,00
4.6.  Enukleacija sa ugradnjom silikonske kuglice 15.000,00
4.7.  Egzenteracija +tkivna obloga 17.000,00
4.8.  Ugradnja tkivnih ekspandera kod djece bez oka 12.000,00

 

 

5. Rožnica, spojnica

5.1.   Keratoplastika - transplantacija rožnice pune debljine 22.500,00
5.2.   Pterigij – prerastanje spojnice preko rožnice (bez transplantacije spojnice) 2.500,00
5.3.   Pterigij - prerastanje spojnice preko rožnice (sa transplantacijom spojnice) 4.500,00
5.4.   Simblefaron - sraštavanje spojnice 500,00
5.5.   Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona 100,00
5.6.   Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona i bevacizumaba 1500,00
5.7.   Odstranjenje rožničnih šava 500,00
5.8.   Transplantacija amnijske membrane 3.500,00
5.9.   Transplantacija limbalnih stanica 5.000,00
5.10.  Konjuktivoplastika 4.000,00
5.11.  Jednostavno odstranjenje tumora rožnice /spojnice ( bez rekonstrukcije) 2.000,00
5.12.  Složeno odstranjenje tumora spojnice ( sa rekonstrukcijom spojnice) 5.000,00
5.13.  Aplikacija mitomicina 3.000,00
5.14.  Odstranjivanje stranog tijela rožnice 400,00
5.15. Uzimanje brisa spojnice 400,00

 

 

6. Skidanje dioptrije

6.1.       Standardni PRK                       10.000,00 sa popustom 4.750,00*
6.2.       Standardni LASIK                    12.000,00 sa popustom 5.850,00*
6.3.       Wavefront PRK                        13.000,00 sa popustom 6.400,00*
6.4.       Wavefront LASIK                     14.000,00 sa popustom 6.950,00*
6.5.       IntraLase LASIK                       15.000,00 sa popustom 7.500,00*
6.6.       Wavefront IntraLase LASIK       17.000,00 sa popustom 8.600,00*
6.7.       Dodatan zahvat standardnom metodom 650,00*
6.8.       Dodatni zahvat Wavefront metodom 1.500,00*
6.9.       Ugradnja fakične ICL leće 13.500,00
6.10.1.  Ugradnja umjetne leće u prednju sobici – Verisyse leća 12.000,00
6.10.2.  Ugradnja umjetne leće u prednju sobici – Cachet leća 13.000,00
6.10.3.  Ugradnja umjetne leće u prednju sobici –Veriflex leća 14.000,00

* Cijene označene zvjezdicoem podložne su mijenjanju ovisno o akcijskim ponudama naše suradne ustanove Optical Express-a. Najažurnije cijene nalaze se na njihovim stranicama.

 

 

7. Operacija mrene

7.1.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne leće 8.000,00
7.2.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom asferične leće 10.000,00
7.3.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom torične leće 12.000,00
7.4.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom multifokalne leće 14.500,00
7.5.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom multifokalne torične leće 15.000,00
7.6.  Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom Symfony leće 13.000,00
7.8.  Fakoemulzifikacija sa ugradnjom Symfony torične leće 14.000,00
7.9.  Klasičnom metodom sa ugradnjom tvrde monofokalne intraokularne leće 6.000,00
7.10.  YAG kapsulotomija 700,00

 

 

8. Glaukom

8.1.  SLT trabekuloplastika 700,00
8.2.  YAG iridotomija 700,00
8.3.  Iridektomija  2.500,00
8.4.  Operacija glaukoma trabekulektomijom 7.000,00
8.5.  Operacija glaukoma ugradnjom shunta 11.500,00
8.6.  Operacija sive mrene i glaukoma (fakotrabekulektomija) 13.000,00
8.7.  Operacija sive mrene i glaukoma sa ugradanjom valvule/shunta 14.000,00
8.7.  Iridoplastika 700,00
8.8.  Pahimetrija 200,00

 

 

9. Pozadina oka

9.1.  Fotokoagulacija mrežnice po tretmanu 750,00
9.2.  Parabulbarna aplikacija Kenaloga (triamcinolon) 300,00
9.3.  Intravitrealna aplikacija Kenaloga (triamcinolon) 700,00
9.4.  Intravitrealna aplikacija Avastina (bevacizumab) 4.100,00
9.5.  Intravitrealna aplikacija Lucentisa (ranibizumab) 10.000,00
9.6.  Intravitrealna aplikacija Eylea (alfibercept)  8.000.00
9.7.  Intravitrealna aplikacija Ozurdexa (deksametazon) 12.000,00

 

 

10. Ostali zahvati

10.1.  Prednja vitrektomija 8.000,00
10.2.  Repozicija intraokularne leće 3.000,00
10.3.  Ispiranje lećnih masa 3.500,00
10.4.  Pupiloplastika 10.000,00
10.5.  Eksplantacija intraokularne leće 6.000,00
10.6.  Sekundarna ugradnja intraokularne leće 4.000,00
10.7.  Biopsija temorale arterije 3.500,00

Cijene su izražene u kunama

Preuzimanje cjenika

 

opmim cjenik pdf