Croatian English Italian

Prednja vitrektomija

 

                                          prednja-vitrektomija

 

 

PREDNJA VITREKTOMIJA                                                           

Prednja vitrektomija zahvat je koji se izvodi nakon što zaostanu tračci vitreusa (staklovine) u prednjoj očnoj sobici, obično nakon traume oka ili komplicirane operacije sive mrene bilo metodom fakoemulzifikacije bilo nakon klasične operacija sive mrene. Cilj je odstraniti sav vitreus (staklovinu) iz prednje očne sobice jer se time smanjuje šansa za mogućim komplikacijama.

KAKO SE IZVODI PREDNJA VITREKTOMIJA ?

U lokalnoj anesteziji se kroz male rezove uvedu instrumenti kojima se uklanja vitreus (staklovina). Ovisno potrebi i stanju oka može se u istom zahvatu ugraditi ili po potrebi samo centrirati intraokularna leća.

 

CIJENA PREDNJE VITREKTOMIJE

 

Cijena prednje vitrektomije

4.000,00

 

                                                    dogovorite