Croatian English Italian

Laser fotokoagulacija

 

                                                    fotokoagulacija

 

LASER FOTOKOAGULACIJA

Laser fotokoagulacija je već dugi niz godina priznata metoda liječenja za čitav niz bolesti. Najčešće se koristi kod liječenja dijabetičke retinopatije, dijabetičkog makularnog edema i drugih vaskularnih bolesti mrežnice te ruptura i manjih odignuća retine (mrežnice) .Dijabetička retinopatija i danas je vodeći uzrok sljepoće u Hrvatskoj .

DIJABETIČKA RETINOPATIJA               

Razlikujemo 3 glavna pojma kod dijabetesa - dijabetički makularni edem i 2 tipa dijabetičke retinopatije koja se dijeli na neproliferatinu i proliferativnu . Neproliferativnu dijabetičku retinopatiju, koju karakteriziraju brojna krvarenja na očnoj pozadini (fundusu) je blaži oblik bolesti koji se u svom početku treba samo se redovito pratiti sa pregledavanjem očne pozadine (fundusa) svakih nekoliko mjeseci . Uznapredovali oblici neproliferativne i svi oblici proliferativne (teži oblik bolesti) dijabetičke retinopatije moraju se tretirati sa laser fotokoagulacijom, jer kod tih oblika bolesti postoji rizik od komplikacija koje su posljedica stvaranja novih krvnih žila. Te novostvorene krvne žile mogu uzrokovati krvarenje u staklovinu (hemoftalmus iii vitrealno krvarnje), neovaskularni glaukom ili trakcijsko odignuće mrežnice. Laseriranjem mrežnice (retine) uvelike se smanjuje se šansa od tih potencijalno osljepljujućih komplikacija.

DIJABETIČKI MAKULARNI EDEM (EDEM MAKULE)

Dijabetički makularni edem glavni je uzrok slabijeg vida kod dijabetičara i treća je indikacija za laseriranje kod dijabetičara. Naime vrlo velik postotak dijabetičara ima dijabetički makularni edem. Vjerojatnost za dijabetilčki makularni edem povećava se sa samim trajanjem bolesti tako da ga ima gotovo svaki pacijent koji boluje od dijabetesa duže od 15 godina.

KAKO SE IZVODI LASER FOTOKOAGULACIJA ?

Laseriranje radi dijabetičkog makularnog edema i dijabetičke retinopatije izvodi se u lokalnoj anesteziji. Zjenicu je prethodno potrebno sa kapima što bolje proširiti. Liječnik na pacijentovo oko naslanja kontaktnu leću. Za vrijeme laseriranja dijabetičkog makularnog edema ili dijabetičke retinopatije izuzetno je važna dobra suradnja pacijenta, jer pacijent za vrijeme zahvata mora mirno gledati u smjeru kojem mu nalaže liječnik. Laseriranje pacijentu izgleda kao jaki bljesak fotoaparata. Nakon laseriranja prolazno se zamuti vid u trajanju od nekoliko minuta.

Ukoliko se radi od dijabetičkom makularnom edemu, laseriranje traje oko 20 minuta za vrijeme kojih je izuzetno važno da pacijent bude miran. Zahvat se ovisno o nalazu očne pozadine, OCT nalaza ili nalazu fluoresceinske angiografije može ponavljati svaka 3-4 mjeseca.

Laseriranje radi dijabetičke retinopatije izvodi se u 2 do 3 zahvata, te može kod pojedinih pacijenata izazvati nelagodan osjećaj. Cilj je napraviti panretinalnu fotokoagulaciju, što znači da se laserira čitava mrežnica. Postupak se izvodi u 2-3 seanse od kojih svaka traje 20-30 minuta.

 CIJENA LASERA

 

 Cijena  jednog tretmana laserske fotokoagulacije mrežnice

100,00 eura 

 

 

                                            dogovorite