Croatian English Italian

Parabulbarna aplikacija Kenaloga

 

                                                                  parabulbarno

 

KENALOG, TRIAMCINOLON

Kenalog (triamcinolon acetonid) je lijek koji spada u skupinu kortikosteroida. Kortikosteroidi su vrlo potentni lijekovi koji svojim djelovanjem blokiraju upalu. U oftalmologiji se Kenalog (triamcinolon) koristi kod dijabetičkog edema makule (oteklina žute pjege), otekline žute pjege kod začepljenja centralne mrežnične vene (edem makule kod okluzije centralne retinalne vene), otekline žute pjege kod uveitisa.                                       

KAKO SE APLICIRA LIJEK PARABULBARNO ?

Nakon što se prethodno anestezira oka sa kapljicama, sa vrlo tankom iglom ulazi se prostor orbite (očne šupljine) te se u neposrednoj blizini oka inicira lijek.

CIJENA

 

Cijena parabulbarne aplikacije Kenaloga (triamcinolona)

50,00 eura 

 

 

 

                                              dogovorite