Croatian English Italian

Intravitrealna aplikacija Lucentisa

 

 

                                 intravitrealna                  lucentis

 

LUCENTIS

Lucentis ( ranibizumab ) je protutijelo i to gotovo jednako onome Avastinu (bevacizumab). To se protutijelo također selektivno veže na protein VEGF(hormon rasta endotelnih stanica krvnih žila) , koji se nalazi na ovojnici krvnih i limfnih žila, ali još specifičnije nego Avastin (bevacizumab). Svojim djelovanjem smanjuje razinu VEGF i time smanjuje rast novih krvnih žila (angiogeneza).

Za razliku Avastina (bevacizumab), Lucentis (ranibizumab) je lijek koji je posebno razvijen za seninu makularnu degeneraciju (staračku bolest žute pjege) i kao takav ima dozvolu FDA (Food and drug administration) za upotrebu u tu svrhe. Nakon što je dobio dozvolu za liječenje senilne makularne degeneracije (staračke bolesti žute pjege) dobio je i odoborenje za liječenje dijabetičkog makularnog edema (otekline žute pjege kod dijabetesa) .

Iako je u više kliničkih studija, od kojih je najveća i najpoznatija CATT studija pokazala da su i Avastin i Lucentis podjednako učinkoviti i sigurni lijekovi, Lucentis je zbog financiranja istraživanja i marketinga lijeka znatno skuplji nego Avastin.

Osim za liječenje senilne makularne degeneracije (staračke bolesti žute pjege), dijabetičkog makularnog edema (otekline žute pjege kod dijabetesa) za što ima dozvolu FDA, koristi se i kod otekline žute pjege nakon začepljenja centralne mrežnične vene ili njenog ogranka , neovaskularne membrane kod visokokratkovidnih očiju, neproliferative i proliferativne dijabetičke retinopatije i niza drugih bolesti kod koji je potreba za smanjenjem rasta krvnih žila i njihovog propuštanja.

 

KAKO SE APLICIRA LUCENTIS U STAKLOVINU ?

Aplikacija Lucentisa (ranibizumaba) izvodi u sterilnim uvjetima operacijske sale. Pacijent leži na leđima na operacijskom stolu, gdje mu se kapa se lokalna kapljična anestezija, nakon koje se pristupa dezfinfekciji područja oka i područja oko oka te 4 milimetra od kraja rožnice kroz spojnicu i bjeloočnicu iglom ulazi u područje staklovine gdje se onda inicira lijek. Provjerava se vid te se oko zatvara do sutra. Kontrolni pregled je za 2-3 dana. Ponovna aplikacija Lucentisa (ranibizumaba) je za 4-6 tjedana.

CIJENA LUCENTISA

 

Cijena aplikacije Lucentisa 

880,00 eura 

 

                                            dogovorite