Croatian English Italian

Vidno polje statičko - Oktopus

   

 

                                                                     vidno-polje-staticko

VIDNO POLJE STATIČKO - OCTOPUS

Vidno polje koje se izvodi statičkom metodom je u potpunosti automatizirana sa naprednom „software" tehnologijom koja pruža široku, preciznu i ranu dijagnostiku oštećenja vidnog polja. Izuzetno je vrijedna pretraga vidne funkcije kod čitavog niza bolesti vidnog puta, no ponajviše se koristi za dijagnostiku i praćenje glaukoma, upala i vaskularnih bolesti vidnog živca (optički neuritis, ishemijska optikoneuropatija) te kompresivnih bolesti mozga. Vidno polje u našoj Poliklinici opremljeno je programom za precizno praćenje oštećenja vidnog polja koji omogućava liječniku informacije o uspješnosti terapije za pojedinog pacijenta koji boluje od glaukoma.

Odlika ovog tipa vidno polje je to što je opremljeno je programom za "rano" dijagnosticiranje oštećenja vidnog polja kod koji omogućuje postavljanje dijagnoze glaukoma u ranijem stadiju bolesti u usporedbi sa vidnim poljima starije generacije. Također opremljen je programom za praćnje oštetećenja vidnih polja kroz određeni vremenski period kaoi  program za praćenje pažnje i treptanja pacijenta za vrijeme pretrage

 

KAKO SE IZVODI PRETRAGA VIDNOG POLJA OKTOPUS ?

Pretraga se izvodi u zatamljenoj prostoriji. Pacijent je u sjedećem položaj te ispituje jedno pa drugo oko. Za čitavo vrijeme pretrage, oko koje se ispituje fiksira u točku koja se nalazi ravno ispred njega, dok se u isto vrijeme na različitim mjestima u vidnom polju pojavljuju svjetleće točke. Kada pacijent primijeti „svjetleću točku" stiska gumb koji nalazi u njegovoj ruci. Ovisno o bolesti radi koje se vidno polje izvodi pretraga traje od 10 do 20 minuta.

 

CIJENA

 

Cijena vidnog polja Octopus

400,00

 

                                                dogovorite