Croatian English Italian

Kontrolni OCT stražnjeg segmenta

 

                                                                     oct

 

Kontrolni OCT stažnjeg segmenta svaka je OCT pretraga nakon prve OCT pretrage u našoj ustanovi.