Croatian English Italian

PHD

                                                     

                                                               phd

 

PHD – PATOHISTOLOŠKA ANALIZA

Za većinu se promjena na vjeđama i na spojnici  tj  rožnici  oka sa većom ili manjom sigurnošću može tvrditi da se radi o dobroćudnoj ili zloćudnoj pojavi, no u slučajevima kada to nije slučaj mora se pristupiti odstranjenju promjene i njezinoj histološkoj analizi.

 

KAKO SE IZVODI ZAHVAT ?

Prilikom zahvata anestezira se  područje  oko promjene ( vjeđe, pojnica ili rožnica )  koje se planira kirurški odstrani. Pričeka se oko 1  minute da se anestetik rasporedi u područje reza  i pristupi se zahvatu.  Ovisno o veličini promjene koja se odstranjuje i mjestu na kojem se nalazi, rana se spaja šavima koji se odstranjuju nakon 7-10 dana ili se ostavlja da cijeli sama.Tkivo se stavlja u poseban medij, skaldišti na 4 stupnja Celzijusa i dostavlja se na pregled patologu.

 

 

CIJENA        PHD 

70,00 eura 

 

      

 

                                            dogovorite